महाराष्ट्र विशेष अतिमहत्वाचे प्रश्न उत्तर

 1. सर्वात जुनी व मोठी महानगरपालिका कोणती – मुंबई १८७३
 2. सर्वात जुनी व मोठी नगरपालिका कोणती – रहिमतपूर सातारा (तालुका खटाव)
 3. सर्वात जास्त पाऊस कोठे पडतो – अंबोली सिंधुदुर्ग
 4. सर्वात कमी पाऊस कोठे पडतो – सोलापूर अहमदनगर
 5. पहिला साखर कारखाना – बेलापूर १९२०नगर
 6. पहिला सहकारी साखर काराखाना – प्रवरानगर १९४९
 7. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री – यशवंतरात चव्हाण
 8. पहिले अणुविद्दुत प्रकल्प – तारापुर ठाणे
 9. पहिली अणूभट्टी – अप्सरा ठाणे
 10. सर्वात जास्त तालुक्याचा जिल्हा – रायगड
 11. सर्वात कमी तालुक्याचा जिल्हा – मुंबई उपनगर
 12. स्त्रियांचे प्रमाण कमी असलेला जिल्हा – मुंबई
 13. स्त्रियांचे प्रमाण जास्त असलेला जिल्हा – रत्नागिरी
 14. सार्वाधिक सिंचन क्षेत्राचा जिल्हा – अहमदनगर
 15. पहिले पक्षी अभयारण्य – कर्नाळा रायगड
 16. पहिले आकाशवाणी केंद्र – मुंबई १९२७
 17. सर्वात जुने व पहिले विद्दापीठ – मुंबई
 18. महाराष्टातील पहिली सैनीकी शाळा – सातारा
 19. जास्त समुद्र किनारा लाभलेला जिल्हा – रत्नागिरी
 20. लोकसंख्येने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता – ठाणे
 21. लोकसंख्येने सर्वात लहान जिल्हा कोणता – सिंधुदुर्ग
 22. सर्वाधिक साक्षर जिल्हा कोणता – सिंधुदुर्ग
 23. सर्वात कमी साक्षर जिल्हा कोणता – नंदूबार
 24. क्षेत्रफाळाने मोठा जिल्हा कोणता – अहमदनगर
 25. क्षेत्रफाळो लहान जिल्हा कोणता – मुंबई शहर
 26. पहिले जलविद्दुत केंद्र कोणते – खोपोली रायगड
 27. पहिले मोठे लिविद्दुत केंद्र कोणते – कोयना सातारा
 28. सर्वात जास्त लोकसंख्येचा तालुका कोणता – पुणे शहर
 29. सवा्रत कमी लोकसंख्येचा तालुका कोणता – भामरागड गडचिरोली
 30. लोकसंख्येची घनात जास्त असलेला जिल्हा – मुंबई
 31. लोकसंख्येची घनता कमी असलेला जिल्हा – गडचिरोली
 32. भुईमुगाचे सर्वाधिक पीक जिह्यात होते – उस्मानाबाद
 33. ज्वारीचे सर्वाधिक पीक जिह्यात होते – सोलापूर, परभणी
 34. सर्वात मोठी टपालकचेरी – मुंबई
 35. महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल – टी.प्रकाश
 36. पहिले कृषी विद्दापीठ – राहूरी अहमदनगर
 37. मुंबईचे पहिले महापौर – फिरोजशहा मेहता
 38. पहिले पूर्ण विद्दुतीकरण झालेला जिल्हा – वर्धा
 39. सर्वात मोठा कत्तलखान – देवनार मुंबई उपनगर
 40. सर्वाधिक अभ्रकाचे साठे – कडवळू सिंधुदु र्ग
 41. सर्वात मोठा प्रशासकिय विभाग – मराठवाडा
 42. पहिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार – पु.ल.देशापांडे १९९७
 43. पहिला महिला डॉक्टर – आनंदीबाई जोशी 
 44. मुंबई विद्दापीठचे पहिले फेलो – फिरोजशहा मेहता
 45. मुंबई दूरदर्शने केव्हा सुरु झाले – २३ ऑक्टो १९७२
 46. पहिले मातीचे धरण कोणते – गंगापूर नाशिक
 47. महाराष्ट शासनाने सुरु केलेली प्रशासन पद्धती – स्मार्ट
 48. पहिला पर्यटन जिल्हा – सिंधुदूर्ग
 49. पहिले ISO पुरस्कार तहसिल – कनकवली
 50. पहिली ई-वाचडी - खुर्द-बुदूक पुणे
 51. पहिले ग्राम न्यायालय – महाड रायगड
 52. ग्रामसेभेनी बरखास्त केलेली पहिली ग्रामपंचायत – देगांव अकोला
 53. सर्वात मोठी कोळशाची खाण – कामठी नागपूर
 54. पहिले तंटा वादमुक्त गांव – कापडगांव रत्नागिरी
 55. आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार – जेरॉल्ड अंजिअर
 56. महाराष्टाचे पहिले उपमुख्यंमत्री – नाशिकराव तिरपुडे
 57.  पहिला संपूर्ण साक्षर तालुका – पन्हाळा कोल्हापूर
 58. पहिली मुलींची शाळा – १९४८ पुणे-भिडे वाडयात
 59. पहिली ई ग्रामापंचायत – खापरखेड हिंगोली
 60. व्यवसाय करासंबंधी महाराष्ट्रसरकाची योजना – अभय
 61. अक्षय प्रकारश शहर मान मिळविणारे पहिले – वरोरा चंद्रपूर
 62. पहिली संपूर्ण महिला ग्रामपंचायत – घाटाव रायगड

Comments